Unicode Font

Online माहिती type करताना आपणाला अनेक अडचणी येतात .त्यासाठी Unicode Font चा वापर करवा.Unicode Font install करण्यासाठी खालील फाईल समोरील Download या शब्‍दाला क्लिक करा.

1. Indic...............Download
2. Setup file.........Download


युनिकोड फॉट install केल्‍यानंतर खालील प्रमाणे क्रिया करा.
1. Indic या फाईलवर वर click करा. 2. install complex scripts वर click करा.
3. yes वर click करा.  त्‍यानंतर file copy  होण्‍यास सुरूवात होर्डल.
4. त्‍यानंतर Do you want to restart your computer now? असा प्रश्‍न असेल.Yes वर click करा.
5. Setup file वर click करा. नंतर next करा.
6. Finish वर click करा. नंतर start वर click करा.
7. control panel वर click करा. Regional and language options वर click करा.
8. त्‍यामध्‍ये  language ला click करा. त्‍यानंतर Details ला क्लिक करा.
9. Default input language मध्‍ये Marathi select करा.
10. त्‍यानंतर  add वर click करा.  input language वर click करुन Marathi select करा. 
11. Keyboard layout ला click करुन Marathi indic IME(V5.0) select करा.
12.  Ok वर क्लिक करा. apply वर क्लिक करा.ok वर क्लिक करा.
13.  Apply वर क्लिक करा. ok वर क्लिक करा.
          आता आपल्‍या युनिकोड फॉन्‍टची installation व setting प्रक्रिया पूर्ण झाली. आता compoter वरील सर्व फाईल बंद करा व word ची फाईल open करा.type करताना मराठी अक्षरे येत नसतील तर keyboard वरील  Alt+shift की press करा. म्‍हणजे typing सुरू होईल.

About The Author :

TantraSnehi.com

All Rights Reserved. 2014 Copyright Tantrasnehi.com

Powered By Blogger | Published By Gooyaabi Templates Designed By : Tantrasnehi

Top